Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів, з використанням даного сайту, означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

УГОДА КОРИСТУВАЧА (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)


1. Загальні положення

Дана угода користувача (далі по тексту – Угода), відповідно до гл. 52. ст. 633 і гл. 53 ст. 641 «Цивільного кодексу України», є публічним договором (офертою) Інтернет-магазину «ЗОЛОТА ДІЖКА» (далі по тексту – Інтернет-магазин) між Адміністрацією сайту і Користувачем сайту, і так само регламентує умови користування сайтом.

1.2. Користувачем сайту вважається будь-яка особа, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), яка коли-небудь здійснює доступ до Сайту, яка досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди і замовляє та оплачує Товари в Інтернет-магазині, який розташований в мережі Інтернет за адресою https://zolota-dizhka.com.

1.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті або ж оформлення замовлення по телефону. Реєстрація Користувача на Сайті або оформлення замовлення по телефону означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди. У разі незгоди з умовами Угоди, використання Сайту Користувачем повинно бути припинено.

1.4. Ця Угода може бути змінена та/або доповнено Адміністрацією сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Нова або змінена Угода стає дійсною після розміщення її на Сайті. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом.

1.5. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ній.

1.6. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до каталогу Товарів на Сайті.

1.7. Ця Угода передбачає взаємні права та обов’язки Користувача і Адміністрації сайту за наступними пунктами:


2. Визначення термінів

2.1. Перераховані нижче терміни діють для цілей цієї Угоди в такому значенні:

  • Угода – це угода користувача.
  • Акцепт – вважається факт використання сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання.
  • «ЗОЛОТА ДІЖКА» – Інтернет-магазин, розташований на доменному імені https://zolota-dizhka.com, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
  • Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товари, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару.
  • Сайт – веб-сайт Інтернет-магазину «ЗОЛОТА ДІЖКА», що представляє собою комунікаційну платформу для розміщення інформації про Товари, умови їх продажу і взаємодії з Інтернет-магазином, включаючи всі веб-сторінки.
  • Зміст сайту – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних марок (знаків для товарів і послуг), логотипи, бази даних, а також дизайн, структура, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного змісту, що входить до складу сайту та інші об’єкти права інтелектуальної власності все разом і/або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину.
  • Адміністрація сайту – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Власника, виконують технічні, організаційні та інші функції щодо забезпечення функціонування сайту і його сервісів, інформаційну, консультаційну та іншу підтримку користувачів сайту, Покупців. Здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
  • Користувач сайту – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт для замовлення та отримання товару. Одержувач і Покупець є Користувачами.
  • Відвідувач – будь-яка фізична особа – користувач мережі Інтернет, що здійснює доступ до Інтернет-магазину.
  • Покупець – будь-яка особа, не залежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), яка замовляє та оплачує Товари в Інтернет-магазині.
  • Одержувач – особа, зазначена Покупцем в якості особи, уповноваженої отримати Товар, згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, то Одержувачем є Покупець.
  • Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про сам товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.
  • Продавець – Інтернет-магазин в особі його Власника, який є власником товару пропонованого в Інтернет-магазині.
  • Товар – об’єкт матеріального характеру, допущений до вільного обігу на території України відповідно до чинного законодавства України, представлений до продажу за допомогою Інтернет-магазину.
  • Замовлення – оформлений у відповідному порядку запит Покупця на придбання Товарів, обраних в Інтернет-магазині, оформлений за допомогою електронної форми на сайті самим Покупцем або і/або повідомлений по телефону через Адміністрацію сайту.
  • Реєстрація – процедура створення особистої сторінки Користувача на Сайті, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Інтернет-магазину надає необхідну для можливості замовлення і оплати Товарів інформацію (Персональні дані).
  • Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, які надаються Відвідувачем/Покупцем в процесі реєстрації і дають можливість ідентифікувати Відвідувача / Покупця.
  • Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
  • Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога – не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.


3. Порядок використання сайту Інтернет-магазину

3.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належать Власнику, а управляються Адміністрацією сайту.

3.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди від Адміністрації сайту.

3.3. Реєстрація на сайті Інтернет-магазину

3.3.1. Для можливості формування замовлень в Інтернет-магазині Покупцеві необхідно пройти процедуру реєстрації і внести необхідні дані для реєстрації на Сайті.

3.3.2. У процесі реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець вказує логін (його e-mail) і пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані при реєстрації, зберігати ці дані в недоступному для сторонніх місці. За всі дії, що здійснюються від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе виключно Покупець.

3.3.3. При реєстрації на сайті Покупець зобов’язується надати достовірну і точну інформацію про себе і своїх контактних даних, для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем і доставки Покупцеві сплаченого ним Товару.

3.4. Інформація про товар

3.4.1. Товар – об’єкт купівлі-продажу (мед, подарункові набори та ін.) не вилучений і не обмежений в цивільному обороті, представлений до продажу в Інтернет-магазині «ЗОЛОТА ДІЖКА», за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.

3.4.2. Інформація про товар в Інтернет-магазині представлена ​​на Сайті через фото-зразки, що є власністю Інтернет-магазину. Кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією: артикулом, ціною і описом товару. Супроводжуючий опис Товару на Сайті не претендує на вичерпну інформативність і може містити неточності. Колір товару на картинках максимально наближений до кольору оригіналу.

3.4.3. Інтернет-магазин також надає дистанційно (по телефону, за допомогою електронної пошти) додаткову інформацію, необхідну і достатню з точки зору Покупця для прийняття ним рішення про покупку Товару.

3.4.4. Продавець несе відповідальність за достовірність інформації, опису товарів, а також їх вартість та інші умови на момент оформлення замовлення.

3.4.5. Всі ціни на Сайті вказані в національній валюті України – гривні з урахуванням податків та інших обов’язкових платежів. Ціна на Товар, зазначена в пропозиції, є актуальною на дату надання інформації про товар Покупцю.

3.4.6. Якщо Покупець повинен заплатити вартість доставки товару або інші платежі, інформація про це доводиться до відома Покупця додатково в порядку здійснення покупки.

3.4.7. Періодично на Сайті можуть проводитися акції і розпродажі. Такі пропозиції дійсні тільки в проміжку часу, зазначеному в умовах їх проведення на момент публікації, і не можуть бути витребувані після його закінчення.

3.5Замовлення товарів в Інтернет-магазині

3.5.1. Покупець може оформити замовлення самостійно після реєстрації на сайті Інтернет-магазину або за телефоном, вказаним у верхній частині сторінки Сайту. Після оформлення замовлення з покупцем зв’язується Адміністрація сайту в телефонному режимі, щоб повідомити про підтвердження замовлення, наявність товару або про передбачувану дату надходження товару, в разі його відсутності. При оформленні замовлення без реєстрації повідомлення здійснюється за допомогою телефонного зв’язку.

3.5.2. При оформленні замовлення в кількості, що перевищує одну одиницю одного найменування товару і відсутності необхідної кількості товару, Адміністрація сайту інформує про це Покупця шляхом направлення йому повідомлення в телефонному режимі. Покупець може погодитися прийняти товар у кількості, що є у Продавця, або анулювати замовлення. У разі відсутності відповіді на повідомлення протягом 3-х днів Продавець має право анулювати замовлення.

3.5.3. У разі відсутності товару, вказаного на сайті Інтернет-магазину, внаслідок технічних неполадок, а також з інших причин, не залежних від Продавця, вказане замовлення анулюється, а Покупець інформується шляхом направлення йому повідомлення в телефонному режимі.

3.5.4. Умови оплати та доставки товару описані в розділі «Доставка та оплата» за адресою: https://zolota-dizhka.com/dostavka-ta-oplata/.


4. Права та обов’язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежувати доступ до Сайту, в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.1.3. Розкривати будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки Інтернет-магазину, користувачів.

4.1.4. Відхилити зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди.

4.1.5. Використовувати відгуки Користувача, розміщені на Сайті, тому що вони не є конфіденційною інформацією.

4.2. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту

4.2.1. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність на Сайті інформації.

4.2.2. Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Користувача отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті.

4.2.3. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів Інтернет-магазину, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка Адміністрації сайту може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час Адміністрація сайту вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.

4.2.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача відносно третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача.

4.2.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за висловлювання Користувача, опубліковані на сайті https://zolota-dizhka.com.

4.2.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.

4.2.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні облікового запису Користувача.

4.2.8. Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату користувачем можливості доступу до свого облікового запису – облікового запису на сайті https://zolota-dizhka.com (втрату логіна, пароля, іншої інформації).

4.2.9. При виникненні проблем у використанні сайту https://zolota-dizhka.com: незгоди з конкретними розділами угоди або отриманні Користувачем недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-якої іншої неприйнятної інформації, будь-ласка, зверніться до адміністрації сайту  https://zolota-dizhka.com для того, щоб Адміністрація сайту могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов’язання з надання своїх послуг будь-якому Користувачеві, який навмисне порушує приписи Угоди і функціонування роботи сайту.

4.2.10. З метою вищевикладеного Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на сайті Інтернет-магазину інформацію і застосовувати технічні чи юридичні заходи для припинення доступу до Сайту Користувачам/Відвідувачам, що створюють, згідно з висновком Адміністрації сайту, проблеми у використанні Сайту іншим Користувачам/Відвідувачам, або Користувачів/Відвідувачів, які порушують вимоги Угоди.

4.3. Користувач має право

4.3.1. Отримати доступ до використання сайту після дотримання вимог про реєстрацію.

4.3.2. Купувати Товари, запропоновані на сайті.

4.3.3. Звертатися до Адміністрації сайту з питаннями, претензіями, побажаннями щодо поліпшення роботи або з будь-якою іншою інформацією. При цьому Користувач несе відповідальність, в разі, якщо це звернення є незаконним, загрозливим, порушує авторські права, є дискримінацією людей за будь-якою ознакою, а також містить образи чи іншим чином порушує чинне законодавство України.

4.3.4. Користуватися сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою, і не заборонених законодавством України.

4.3.5. У будь-який момент вимагати від Інтернет-магазину видалення коду авторизації та/або блокування Особистого кабінету.

4.3.6. Призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов’язаний пред’явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

4.3.7. Відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені), якщо Продавець змінив умови придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції.

4.4. Обов’язки Користувача

4.4.1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сайту.

4.4.2. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних в замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за неправильною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

4.4.3. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Інтернет-магазину.

4.4.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятими нормами моральності.


5. Порядок дії Угоди

5.1. Ця Угода є договором (оферта). Адміністрація сайту залишає за собою право як змінити цю Угоду, так і ввести нове. Подібні зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів сайту після зміни Угоди автоматично означає їх прийняття.

5.2. Дана Угода вступає в силу при першому відвідуванні Сайту Користувачем і діє між Користувачем та Інтернет-магазином протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.

5.3. Сайт є об’єктом права інтелектуальної власності Адміністрації сайту. Всі виключні майнові авторські права на сайт належать Власнику. Використання сайту Користувачами можливо строго в рамках цієї Угоди і законодавства України про права інтелектуальної власності.

5.4. Все торгові марки і назви, на які даються посилання в матеріалах справжнього Інтернет-магазину, є власністю їх відповідних власників.

5.5. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, будь-які частини Сайту, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Користувачеві Адміністрацією сайту.

5.6. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту.

5.8. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.


6. Вирішення спорів

6.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6.2. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

6.3. Одержувач претензії протягом 14 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

6.4. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

Кошик

0
image/svg+xml

Ваш кошик порожній

Продовжити покупки